CANAPE i Danmark

Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen er med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond gået ind i et projekt under EU's Interreg-program. Projektet er et samarbejde med partnere fra England, Holland, Belgien og Tyskland.

Et af hovedelementerne i den danske del af projektet er at gennemføre en proces i Store Vildmose med henblik på at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Undervejs i projektet vil der på udvalgte steder etableres mindre forsøgsarealer til demonstration af mosegenopretning, paludikultur eller andre relevante tiltag. 

Derudover skal projektet gennemføre en demonstrationen af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose samt foretage målinger af CO2-tilbageholdelsen.

Interreg-projektet er et samarbejde mellem lande inden for Nordsø-regionen med et fælles mål. I CANAPÉ udveksles erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark.

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/interreg-canape/