CANAPE i Danmark

Jammerbugt og Brønderslev kommuner, Pindstrup Mosebrug A/S, og Naturstyrelsen har med bidrag fra Aage V. Jensen Naturfond deltaget i et projekt under EU's Interreg-program. I projektet er der udvekslet erfaringer og resultater indenfor mosegenopretning og klimatilpasning på drænede arealer på tværs mellem projekter i Nederlandene, Belgien, Tyskland, England og Danmark.

Et af hovedelementerne i den danske del af projektet var en proces i Store Vildmose med at kortlægge en række initiativer til områdets udvikling, herunder mulig naturgenopretning med det formål at genoprette mosenaturen i området ved vandstandshævning m.v. Undervejs i projektet blev der etableret et forsøg til demonstration af paludikultur på et areal lige øst for Åby Mose. Derudover gennemførte projektet demonstrationen af podningsforsøg med sphagnum-mosser på udvalgte græsfenner i Lille Vildmose samt foretog målinger af CO2-tilbageholdelsen.

Kortlægningen af udviklingsmuligheder i Store Vildmose har hvilet på tre ben:

  •        Fokus på natur- og klimarelaterede projekter med udgangspunkt i Naturstyrelsens arealer
  •        Fokus på demonstration af paludikultur som et alternativ til traditionel landbrugsdrift i lavnundsområder
  •        Fokus på kortlægning af ideer til fremme af turisme og formidling i området

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/interreg-canape/