Webinar – Delphys afprøvning af kompost (Holland)

Venue: Online webinar

Hortiadvise Scandinavia organizes a webbinar together with the Dutch Soilcom partner Delphy. Rene van Tol will explain the different trials Delphy is working on Trial location in Boskoop, the Netherlands. In the trials the compost is used on top of the soil in de cultivation of Boxwood.  Different treatments woth organic substances and compost are compared. Rene van Tol will also explain the use of compost in pots planted with Hydrangea. In the last trial compost is mixed in the top layer of the soil, in which Picea glauca is planted. The webinar takes place on the 23th of June, at 14H. The webinar will be in English.

Webinar – Delphys afprøvning af kompost (Holland)

Den 23. juni kl. 14 afholdes et webinar fra Delphy’s forsøgsstation for vedkulturer i det hollandske Hazerswoude. Rene van Tol, manager på området for vedplanter i Delphy, vil vise os de forsøgsaktiviteter, der er anlagt på forsøgsstationen, herunder brug af kompost i planteskolekulturer.

Delphy har set effekt af kompost tilførsel i form af mindre Cylindrocladium. Der afprøves kompost af forskellige materialer i Buxus, Conica, Prunus og Hydrangea.

Man deltager i webinaret via TEAMS ved at klikke på dette link.

Der er ingen tilmelding. Webinaret er på engelsk, og forventes at vare ca. 30 minutter. Det anbefales, at I logger på 13.55, for at sikre forbindelse/adgang.
Delphy er partner i Soilcom projektet.