PARTRIDGE

Jagers organiseren internationaal terreinbezoek in Ramskapelle

02 October 2018 - Published by Paul Stephens
Samen met de Europese koepelorganisatie voor jachtverenigingen, FACE, organiseerde Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) begin september een bezoek aan het PARTRIDGE-demogebied in Ramskapelle. Meer dan 40 vertegenwoordigers van jachtorganisaties, internationale experten rond biodiversiteit op akkerland en beleidsmakers waren aanwezig.

De deelnemers werden verwelkomd door de lokale jagers en door Dr. Francis Buner, de projectcoördinator. Kathleen Vanhuyse (wetenschappelijk medewerker HVV), Francis Buner en de lokale jagers gaven hen uitleg bij de verschillende genomen maatregelen. De doelstelling van het project is om de biodiversiteit met minstens 30 % te verhogen door te zorgen voor minstens 7 % kwaliteitsvol habitat.

Er was heel wat interesse voor de verschillende PARTRIDGE-maatregelen, zoals de bloemenblokken en de eerste keverbank in Vlaanderen. De deelnemers hadden ook de kans om te praten met de lokale jagers, die positief waren over de maatregelen omdat deze zowel voedsel voorzien als schuilgelegenheid bieden, ook tijdens de winter wanneer de andere velden er kaal bij liggen. Ze gaven aan dat predatorcontrole een ander belangrijk aspect is van het beheer. De uitleg op het terrein gaf aanleiding tot interessante vragen en boeiende discussies: over efficiëntie van maatregelen, betalingen voor landbouwers, motivatie van landbouwers en jagers om maatregelen toe te passen, predatiedruk, het Europees landbouwbeleid, …

undefined

Barbara Gellinck van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) gaf meer uitleg over de beheerovereenkomsten. Ze duidde dat de VLM hoopt om via het PARTRIDGE-project beheerovereenkomsten te optimaliseren voor akkervogels, en ondersteunde het pleidooi voor voldoende financiële middelen in het Europees Landbouwbeleid om beheerovereenkomsten die echt renderen voor akkerbiodiversiteit op grotere schaal te kunnen toepassen.

De excursie had een tweevoudig doel: deelnemers inspireren om gelijkaardige projecten op te starten in hun land én hen attent maken dat een Europees landbouwbeleid dat inspiratie haalt uit projecten als PARTRIDGE en een meerwaarde vormt voor biodiversiteit, milieu en maatschappij een  noodzaak is. Joseph Van der Stegen, beleidsmaker in de DG Environment van de Europese Commissie, die zich voornamelijk bezig houdt met de habitat- en de vogelrichtlijn, gaf alvast aan dat er in de toekomst meer aandacht zou gaan naar akkervogels en biodiversiteit op het platteland.

undefined