PARTRIDGE

Het PARTRIDGE project in de New York Times

10 January 2020 - Published by Francis Buner

Eind november werd Vogelbescherming Nederland via via benaderd door journalist Matt Apuzzo van de Europese editie van de New York Times. De New York Times werkt al langer aan een reeks van kritische artikelen over het Europese landbouwbeleid, en wilde nu een artikel schrijven over de relatie tussen dat beleid en de achteruitgang van biodiversiteit. Matt Apuzzo had gehoord dat de negatieve effecten van stikstof in Nederland het meest zichtbaar zijn in de provincie Noord-Brabant.

undefined

En toevallig hebben we in het PARTRIDGE project zowel één van onze demonstratiegebieden als een referentiegebied. Daarom hebben we de NYT voorgesteld om eerst een bezoek te brengen aan het referentiegebied Genderen, waar gangbare landbouw wordt bedreven en waar wij vanuit PARTRIDGE niets doen, behalve dezelfde monitoring als in het demonstratie-gebied. Vervolgens bezochten we het demogebied Oude Doorn om de PARTRIDGE habitat maatregelen en hun effect op het landschap en de boerenlandnatuur te bekijken.

Op 26 december publiceerde de New York Times hun hoofdartikel “Killer Slime, Dead Birds, an Expunged Map: The Dirty Secrets of European Farm Subsidies”. Dat is een nogal somber verhaal, dat vooral de nadruk legt op de desastreuse effecten van teveel stikstof op ecosystemen in bijv. Noord-Italië, Polen en Frankrijk. Zoals dat wel vaker zo gaat, is er slechts een korte alinea gewijd aan het bezoek aan het PARTRIDGE project in Noord-Brabant, zonder dat de correcte naam van ons project wordt genoemd, zonder verwijzingen naar de internationale opzet en samenwerking, en helaas zonder een link naar onze project website.

Maar wat het korte stukje wel mooi duidelijk maakt is het grote verschil tussen het gangbare landbouwgebied (waar we precies 2 kraaien en een kokmeeuw zagen), en de diversiteit in habitats en op landschapsschaal die we in het demonstratiegebied hebben gerealiseerd, waar we binnen 5 minuten een groep van 100 kieviten en 100 spreeuwen, 5 blauwe reigers, 1 grote zilverreiger, een stel houtduiven, een buizerd en torenvalk zagen!

undefined

 

Natuurlijk hadden we graag nog meer achtergronden over PARTRIDGE in het artikel gelezen.  Maar ondanks dat doet dit korte stukje precies wat we ook met ons project willen, namelijk binnen Europa laten zien dat het met betrekkelijk simpele maatregelen en beperkte middelen mogelijk is om een wezenlijke andere vorm van landbouw te realiseren, met een grote diversiteit aan vogels en akkernatuur!

Het originele verhaal kun je lezen op: https://www.nytimes.com/interactive/2019/12/25/world/europe/farms-environment.html

Maar de NYT wil graag dat u daarvoor een (gratis) account aanmaakt. Als u dat niet wilt, kunt u in plaats daarvan ook bijgaand pdf lezen.

Frans van Alebeek