PARTRIDGE

Groot enthousiasme tijdens de Landelijke dag voor de patrijs

13 December 2019 - Published by Francis Buner

English Version: https://northsearegion.eu/partridge/press-releases/big-turnout-at-national-grey-partridge-symposium-in-the-netherlands/

6 december 2019, Frans van Alebeek & Anne-Lieke Struijk, Vogelbescherming Nederland

Gedreven door de gemeenschappelijk wens om de achteruitgang van biodiversiteit op het platteland tot staan te brengen, kwamen 200 mensen op 27 november naar de eerste Landelijke dag ‘Kennis zaaien voor de Patrijs’ in Velp. De dag werd georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en is bedoeld om de resultaten van het PARTRIDGE Interreg project te verbreden naar meer initiatieven in Nederland en daarbuiten.

Het doel van de dag was alle partijen die een rol spelen bij de bescherming van patrijzen (en akkernatuur in brede zin) op de hoogte te stellen van de aanpak, nieuwste inzichten en kennis uit het PARTRIDGE project. Vertegenwoordigers van agrarische collectieven, vogelwerkgroepen, wildbeheerseenheden, provincies, waterschappen en natuurorganisaties vonden op deze dag een platform waar zij kennis konden nemen van elkaars initiatieven, ervaringen en successen.

undefined

Het PARTRIDGE project presenteerde een informatieve film over het project, als onderdeel van een informatiemap waarin ook de ‘Leidraad Patrijzenbescherming’ en een zevental factsheets zijn opgenomen. De Leidraad geeft een uitvoerige beschrijving van de PARTRIDGE aanpak met een wetenschappelijke onderbouwing van de effectiviteit van die strategie. De factsheets beschrijven de belangrijkste inrichtingsmaatregelen voor de patrijs, inclusief aanwijzingen voor aanleg en beheer.

Tijdens de landelijke dag werden workshops gegeven over geschikte zaadmengsels, monitoring, predatie, project communicatie, kuikenvoedsel en kruisbestuiving tussen projecten voor patrijzenbeheer en andere natuurbeschermingsprojecten. In de middag troffen de deelnemers elkaar in regionale workshops, om met dit netwerk te bekijken hoe de lokale patrijzenpopulaties kunnen worden behouden en hoe bestaande of nieuwe initiatieven daar aan bij kunnen dragen.

De Landelijke dag voor de patrijs kreeg zowel op de landelijke radio (NPO1) als bij diverse regionale omroepen aandacht, en leidde tot artikelen in regionale dagbladen. Via deze kanalen is een veel breder publiek op de hoogte gebracht van de noodzaak om patrijzen en boerenlandnatuur te beschermen.

undefined

Met deze dag “Kennis zaaien..” en het informatiepakket willen de Nederlandse PARTRIDGE partners een nieuwe richting en impuls willen geven aan de bescherming van de patrijs. Bovendien zal nog dit jaar ook de Engelse versie van de Leidraad gepubliceerd worden, is een start gemaakt met de Duitse vertaling ervan en volgen komend jaar mogelijk nog andere vertalingen. Ook van de factsheets worden aangepaste edities voor verschillende landen voorbereid. Op deze manier zullen boeren, landeigenaren en natuurbeschermers in heel Europa bij kunnen dragen aan een effectieve bescherming en het herstel van patrijzenpopulaties.

De kennis is gezaaid, de kiemen zijn gelegd. We zijn er van overtuigd dat, dankzij deze dag, in de komende maanden en jaren een reeks van nieuwe, lokale en regionale initiatieven zullen opbloeien die bij gaan dragen aan het herstel van akkernatuur en patrijzenpopulaties. Dat deze dag vele vruchten mag gaan dragen!

Het materiaal van de PARTRIDGE informatiemap is te downloaden van:

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-boerenlandvogels/kerngebieden-en-projecten/partridge1/informatiemap