PARTRIDGE

Explosieve toename insecten op boerenland

09 July 2018 - Published by Paul Stephens
Het PARTRIDGE project laat zien dat we de achteruitgang van vogels en insecten kunnen stoppen In 4 jaar tijd de biodiversiteit met 30% laten toenemen in de proef-landbouwgebieden. Met deze grote belofte ging het PARTRIDGE-project twee jaar geleden van start. Nu, halverwege het project, zijn de beloftes meer dan waar gemaakt. De aantallen patrijzen, hazen, wintervogels en vooral insecten nemen toe. De nieuwe ‘keverbanken’ worden inmiddels door verschillende provinciën opgenomen als goed voorbeeld voor agrarisch natuurbeheer.

Vogelbescherming is in 2016 in Noord-Brabant en Zeeland samen met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, het Zeeuwse Landschap en het Brabants Landschap het Interreg-project PARTRIDGE gestart. Doel van dit project is om de ernstig bedreigde patrijs te redden van de ondergang en tevens laten zien dat landbouw niet ten koste hoeft te gaan van de biodiversiteit. In Nederland is 95% van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. 

undefined

Explosieve toename insecten op keverbanken

Na twee jaar laten de cijfers al een toename zien van patrijzen, wintervogels en hazen. Maar met name de toename van insecten is spectaculair. Vooral het afgelopen jaar lieten de insecten een explosieve groei zien op de speciaal gevormde keverbanken en bloemenpercelen. Jochem Sloothaak, Coördinator Soortenbescherming bij het Brabants Landschap: “De verschillen met ons referentiegebied waar geen maatregelen zijn genomen, zijn erg groot. We zijn superblij, want dit is toch wat we uiteindelijk willen. Meer insecten betekent dat het onderin de voedselpiramide weer de goede kant op gaat.” En natuurlijk betekent het ook heel goed nieuws voor alle insectenetende vogels, zoals de patrijs.

Verbeteren van het agrarisch natuurbeheer

Er is de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het agrarisch natuurbeheer, dat het teveel geld kost en te weinig resultaten kan laten zien. PARTRIDGE laat zien dat dat anders kan. In het project wordt een samenhangend pakket van maatregelen in een groot, aaneengesloten gebied toegepast. Dat gebeurt door het aanplanten van hagen en het aanleggen van ‘keverbanken’ (50 cm verhoogde stroken van drie meter breed ingezaaid met een gras-en-kruidenmengel), akkerranden, winterstoppelvelden en percelen met bloemen en kruiden.

Sloothaak: “Onze resultaten tot nu toe laten zien dat de biodiversiteit toeneemt en dat we met PARTRIDGE heel goed op weg zijn. Het mooie is dat ons werk wordt opgepikt. Heel veel agrarische natuurverenigingen en andere terreinbeheerders komen bij ons kijken hoe we het doen en willen onze aanpak overnemen. En onze keverbanken zijn zelfs dit jaar al door de overheid geadopteerd als effectieve methode van agrarisch natuurbeheer. Dat is natuurlijk geweldig! Zo kan hopelijk op veel meer plekken in Nederland de biodiversiteit op het boerenland de broodnodige impuls krijgen.”

voor meer persdekking zie hier:

https://nos.nl/artikel/2240240-meer-bloemetjes-meer-bijtjes-en-meer-vogels-door-keverbanken.html

https://vroegevogels.bnnvara.nl/nieuws/toename-insecten-bij-patrijzenproject-partridge

undefined

Written by Frans van Alebeek, BirdLife NL and PARTRIDGE coordinator for the Netherlands; edited by Francis Buner, PARTRIDGE project lead-coordinator