PARTRIDGE

2018 Partridge Maatregelen

28 August 2018 - Published by Paul Stephens

In het demogebied Isabella Polder is 8,6 % van de oppervlakte landbouwgrond in gebruik als natuurvriendelijk habitat voor het wildleven.  Verschillende mengsels zijn hiervoor verantwoordelijk en bieden een gevarieerde habitat voor als wat de patrijs, als indicatorsoort nodig heeft nl. nestgelegenheid voor in de lente, voedsel (insecten) voor de jonge kuikens, voedsel (granen en bladeren voor de volwassenen) en dekking om de winter door te komen.

Volgende mengsels werden ingezaaid in dit demogebied:

 • Wildmengsel: 18 ha. Zorgt voor winter en zomervoeding, en is een goede broedplek en bestaat uit boekweit, vlas, luzerne, zonnebloemen, haver, voeder radijs, rogge, kool, honing klaver, triticale en grote kaardebol.  Ieder jaar wordt 50 % gemaaid en 50% opnieuw ingezaaid. Dit meerjarig bloemenmengsel zorgt voor alles wat een patrijs nodig heeft.
 • Faunavoedselgewas: 6,5ha.  Grasbufferstrook bestaande uit gras en een bloemenmengsel welke gemaaid wordt na 15 juli.
 • Gemengde grasstrook plus: 16,5 ha. De strook wordt gedeeltelijke gemaaid na 15 augustus en de niet gemaaide stukken dienen als dekking voor de winter.
 • Niet-geoogste granen: 8 ha. De granen worden niet geoogst en blijven staan tot 31 maart als wintervoeding voor de akkervogels.

 

undefined

Partridge Maatregelen in Ramskapelle Polder (2018)

In het demogebied Ramskapelle Polder is 14,8 % van de oppervlakte landbouwgrond in gebruik als natuurvriendelijk habitat voor het wildleven.  Verschillende mengsels zijn hiervoor verantwoordelijk en bieden een gevarieerde habitat voor als wat de patrijs, als indicatorsoort nodig heeft nl. nestgelegenheid voor in de lente, voedsel (insecten) voor de jonge kuikens, voedsel (granen en bladeren) voor de volwassenen en dekking om de winter door te komen.

Volgende mengsels werden ingezaaid in dit demogebied:

 • Wildmengsel: 19,82 ha. Zorgt voor winter en zomervoeding, en is een goede broedplek en bestaat uit boekweit, vlas, luzerne, zonnebloemen, haver, voeder radijs, rogge, kool, honing klaver, triticale en grote kaardebol.  Ieder jaar wordt 50 % gemaaid en 50% opnieuw ingezaaid. Dit meerjarig bloemenmengsel zorgt voor alles wat een patrijs nodig heeft.
 • Faunavoedselgewas: 4ha.  Grasbufferstrook bestaande uit gras en een bloemenmengsel welke gemaaid wordt na 15 juli.
 • Gemengde grasstrook plus: 45 ha. De strook wordt gedeeltelijk gemaaid na 15 augustus en de niet gemaaide stukken dienen als dekking voor de winter.
 • Niet-geoogste granen: 4 ha. De granen worden niet geoogst en blijven staan tot 31 maart als wintervoeding voor de akkervogels.
 • Gemengde grasstrook: 1,14 ha. Grasstrook wordt gemaaid na 15 juni.
 • Weidevogelmaatregelen: 3,8 ha. Verlate weide maaidatum zodat kuikens ongestoord kunnen groeien.
 • Keverbank: 0,15 ha.  Een keverbank ligt een halve meter hoger dan de omliggende grond en is een ideale plek voor loopkevers en andere insecten als voedsel voor de patrijzenkuikens.

undefined