Oude Doorn (Netherlands)

Het voorbeeldgebied ‘Oude Doorn’ ligt in de provincie Noord-Brabant tussen de rivieren Merwede en Bergsche Maas, vlakbij de dorpen Sleeuwijk en Almkerk.

Het gebied is ongeveer 500 hectare groot en wordt gebuikt als akkerland (65%) en grasland (25%) door in totaal 38 boeren (de gemiddelde perceelgrootte is vrij klein). De overige 10% bestaat uit natuurgebied en privétuinen. Er worden voornamelijk suikerbieten, bonen, graan, gerst, uien en aardappelen verbouwd.

In het gebied liggen verschillende oude dijken, die niet langer worden gebruikt als waterkering. Tegen deze dijken aan zijn ongeveer honderd huizen gebouwd door de dorpsbewoners, met kleine achtertuinen en vaak wat ‘hobby-vee’. De meest voorkomende boerenlandvogels in het gebied zijn de gele kwikstaart, witte kwikstaart, patrijs, fazant, graspieper, veldleeuwerik, groenling, ringmus, steenuil, kerkuil en torenvalk. Vanaf de start van het project wordt het aantal patrijzen in de Oude Doorn geschat op 13 tot 19 broedparen. Dit is bepaald op basis van geluidstellingen in het vroege voorjaar en kluchtentellingen in het najaar.

Bij de aanvang van het project ontbrak het in dit voorbeeldgebied aan geschikte broedgebieden, beschutting en wintervoedsel voor de patrijs en andere boerenlandvogels. De gebiedsverbeteringen die we samen met de boerenin het kader van PARTRIDGE hebben doorgevoerd, zijn onder anderen: meer dan 20 hectare bloemenblokken, enkele keverbanken en patrijzenhagen en ruim 7 hectare overwinterende graanstoppel. Tot en met 2019 hebben we in totaal ruim 42 hectare (8,5%) kwalitatief hoogwaardig habitat voor patrijzen gerealiseerd (het areaal kruidenrijk grasland niet meegerekend). We werken nauw samen met een boerencollectief, de lokale jagersvereniging en een lokale natuurbeschermingsorganisatie met vele vrijwilligers. 

 

undefined

undefined

undefined

Waterschap Rivierenland

De veldcoördinator onderhoud contact met de lokale boeren om de verbeteringen op het land te bespreken. Ook betrekken we veel vrijwilligers en bewoners van het gebied bij de monitoring en excursies in het veld. In het demonstatiegebied worden vossen met wettelijke toegestane hulpmiddelen jaarrond bejaagd. Momenteel overwegen we geen extra predatie maatregelen. In de eerste drie jaar van het project zijn ruim 40 excursies in het demogebied gehouden voor een grote variatie van doelgroepen en geïntereseerden, waarmee we meer dan 650 mensen op bezoek hebben gehad.

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Jochem Sloothaak (Brabants Landschap)
Email: 
werkgroeppatrijs@gmail.com

Veldcoördinator voor lokale boeren:
Meeuwis Millenaar (ANV Altena-Biesbosch)
Email: 
info@anv-altenabiesbosch.nl

Nuttige links:

http://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/beschermen-en-beheren/soortenbescherming/akkervogels/partridge/ 

https://www.facebook.com/WerkgroepPatrijs

News, Blogs & Videos

Habitat improvements result in more insects

First results from PARTRIDGE project

VIDEO: Beetle Banks in the Netherlands

BLOG: Great turnout at PARTRIDGE demo site in the Netherlands

Terugkoppeling zoogdiertelling en voortgang PARTRIDGE - May 2017

Instructions on sowing

Information on hare counts

Introduction on insect research

Politicians visit PARTRIDGE project demonstration site in the Netherlands

Netherlands create first beetle banks