Burgh-Sluis Demonstration Site (Netherlands)

Het voorbeeldgebied ‘Burgh-Sluis’ ligt op het voormalige eiland Schouwen-Duivenland in de provincie Zeeland, grenzend aan het Schelde-estuarium. Het platte en open landschap ligt onder zeeniveau en wordt beschermd door kilometerslange dijken. Heggen, dijken en boerderijen bepalen het gezicht van het landschap. In het gebied van 500 hectare liggen acht akker- en melkveeboerderijen en een aantal kleine natuurgebieden.

 

In de winter is het gebied aantrekkelijk voor de overwinterende veldleeuwerik, kneu en graspieper en roofvogels zoals torenvalken, blauwe kiekendief en velduil. Sinds drie jaar werken natuurorganisaties en boeren samen buiten de traditionele natuurgebieden, om de boerenlandvogels te beschermen en de biodiversiteit op boerenland te vergroten. In het kader van PARTRIDGE willen we meer belanghebbende betrekken en de biodiversiteit met 30% verhogen. Samen met boeren willen we bloemenvelden, velden met graanstoppel, keverbanken en heggen aanleggen. .

undefined

In dit gebied broeden en overwinteren er nog patrijzen, maar in de gehele provincie Zeeland komen ze nog maar zelden voor. In 2017 zal de eerste intensieve monitoring plaatsvinden om de precieze hoeveelheid patrijzen te bepalen. In het gebied willen we een voorbeeld geven van hoe een diverse groep van belanghebbenden een dergelijk gebied kan verbeteren, op een manier dat het weer geschikt wordt voor een gezonde populatie patrijzen en andere boerenlandvogels. 

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Chris Vreugdenhil (project coordinator, Stichting Het Zeeuwse Landschap)
Email: c.vreugdenhil@hetzeeuwselandschap.nl
Telefoon: +31(0)113-569117

Field co-ordinator for local farmers:

Alex Wieland (Stichting Landschapsbeheer Zeeland)
Email: alex.wieland@landschapsbeheerzeeland.nl

Nuttige links:

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/partridge

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/projecten/ruimte-voor-plant-en-dier/project/partridge/48

News, Blogs & Videos

First results from PARTRIDGE project

Dutch PARTRIDGE demonstration site welcomes first visitors

VIDEO: Beetle Banks in the Netherlands