Burgh-Sluis Demonstration Site (Netherlands)

Het voorbeeldgebied ‘Burgh-Sluis’ ligt op het voormalige eiland Schouwen-Duivenland in de provincie Zeeland, grenzend aan het Schelde-estuarium. Het platte en open landschap ligt onder zeeniveau en wordt beschermd door kilometerslange dijken. Heggen, dijken, sloten en boerderijen bepalen het gezicht van het landschap. In het gebied van 500 hectare liggen acht akker- en melkveeboerderijen en een aantal kleine natuurgebieden.

In de winter is het gebied aantrekkelijk voor de overwinterende veldleeuwerik, kneu en graspieper en roofvogels zoals torenvalken, blauwe kiekendief en velduil. Al voor de start van het PARTRIDGE project werkten natuurorganisaties en het agrarisch collectief samen buiten de traditionele natuurgebieden, om de boerenlandvogels te beschermen en de biodiversiteit op boerenland te vergroten. In PARTRIDGE betrekken we nog meer belanghebbenden en streven we er naar om de biodiversiteit met 30% te verhogen. De deelnemende boeren in het demonstratiegebied hebben intussen bloemenvelden, velden met graanstoppel, keverbanken en heggen aangelegd. Deze PARTRIDGE habitat maatregelen vormen, samen met andere maatregelen uit het regulier agrarisch natuurbeheer, en maatregelen genomen door het collectief Poldernatuur, Het Zeeuws Landschap en de Provincie Zeeland, een totaal oppervlak van bijna 45 hectare (9% van het demonstratiegebied).

undefined

In dit gebied broeden en overwinteren nog patrijzen, maar in de gehele provincie Zeeland komen ze nog maar zelden voor. Bij de start van het project toonde de eerste intensieve monitoring aan dat de patrijzen dichtheden in het demonstratiegebied op ongeveer 2,5 broedpaar per 100 hectare liggen. In het gebied willen we een voorbeeld geven van hoe een diverse groep van belanghebbenden een dergelijk gebied kan verbeteren, op een manier dat het weer geschikt wordt voor een gezonde populatie patrijzen en andere boerenlandvogels. 

Voor meer informatie over dit voorbeeldgebied:

Chris Vreugdenhil (project coordinator, Stichting Het Zeeuwse Landschap)
Email: c.vreugdenhil@hetzeeuwselandschap.nl
Telefoon: +31(0)113-569117

Field co-ordinator for local farmers:

Jimmy Pijcke and Alex Wieland (Stichting Landschapsbeheer Zeeland)
Email resp.: Jimmy.pijcke@landschapsbeheerzeeland.nl en alex.wieland@landschapsbeheerzeeland.nl

Nuttige links:

http://www.hetzeeuwselandschap.nl/partridge

http://www.landschapsbeheerzeeland.nl/projecten/ruimte-voor-plant-en-dier/project/partridge/48

News, Blogs & Videos

First results from PARTRIDGE project

Dutch PARTRIDGE demonstration site welcomes first visitors

https://northsearegion.eu/partridge/press-releases/video-beetle-banks-in-the-netherlands/