GEANS

Mapping North Sea bottom-dwellers via automated DNA-recognition

29 August 2019 - Published by Nele Jacobs
In the next three years, monitoring of the marine ecosystem in the North Sea will become more accurate and more efficient thanks to a European research project (the Interreg North Sea Project GEANS), coordinated by Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO).

 

Scientists from all North Sea countries participate. For several hundred benthos (seabed-dwelling) species such as worms, amphipods, shells, brittle stars, and so on, “DNA barcodes” are developed. After setting up a digital DNA library, the presence of the species in question can be automatically machine-detected in a sample of seawater or substrate. 

In almost all human activities in the North Sea (aquaculture, sand extraction, dredging, marine wind farms, shipping and fishing...) monitoring of environmental impact is a legal requirement. 'We first aim for DNA passports of species known as “canaries in the coal mine” for ecosystem changes, so we can quickly receive important alerts from our system. ' says coordinator Annelies De Backer (ILVO)... Read More

 

Noordzee bodemleven in kaart via geautomatiseerde DNA-herkenning.

De monitoring van het marien ecosysteem in de Noordzee wordt de komende drie jaar accurater en efficiënter gemaakt door een Europees onderzoeksproject (het interreg Noordzee project GEANS), dat door ILVO wordt gecoördineerd. Wetenschappers uit alle Noordzeelanden nemen deel. Voor enkele honderden zeebodemdieren (wormen, vlokreeften, schelpen, slangsterren,…) worden zogenaamde DNA-barcodes ontwikkeld. Eens die in een digitale DNA-bibliotheek zitten, kan men de aanwezigheid van de betreffende soorten automatisch door een machine laten detecteren in een staal met zeewater of zeebodem. 

Bij zowat alle menselijke activiteiten in de Noordzee (aquacultuur, zandwinning, baggerstort, mariene windmolenparken, scheepvaart en visserij…) is het wettelijk verplicht om de milieu-impact te monitoren. ‘We mikken eerst op DNA-paspoorten van soorten die gekend zijn als gevoelige verklikkers van ecosysteemveranderingen, zodat we snel uit ons systeem belangrijke alarmsignalen kunnen ontvangen.“ zegt coördinator Annelies De Backer (ILVO)... Lees verder