Carbon farming goes overseas

28 July 2020 - Published by Paula Nijman
Due do his former work as a visiting lecturer at the Forest Research Institute University in Dehradun (India), Dr. Ernst Kürsten had got an invitation to give a presentation at an online-seminar organised by the College of Horticulture and Forestry, Central Agricultural University, Pasighat, Arunachal Pradesh (India).

Het onderwerp van de Wereldbank gefinancierde seminar was "Milieu en Klimaatverandering". Daarom lichtte hij de achtergrond en ideeën van het Interreg-project Carbon Farming toe en richtte hij zich op "Agroforestry for climate change mitigation and adaptation". Zo'n 200 studenten en wetenschappers luisterden naar hem op 20 juli 2020 en kregen (hopelijk) ideeën over hoe agrobosbouwsystemen in India te implementeren en te financieren.